תוכנה מטורפת לעריכה מקצועית של וידאו – בחינם!

הנה משהו טוב לנשמה היצירתית

נחמד לחוזר לערוך ב – HTML

קצת לרענן נהלים ישנים וללמוד דברים חדשים מתחילה להתמקד בתחומים הקרובים זה לזה, משהו שלא עשיתי זה זמן רב. תמיד היה לי קושי להתמקד, לשים את האצבע על מה שבאמת מושך אותי. התפרסתי על תחומים רבים. והיום.. המחשב קורא לי.

מי האמין שלפני שנים אשב ליד המחשב ואכתוב והרבה? הרי בכלל התחלתי מכתיבת מאמרים בתחום מסוים וראיתי כי טוב ועכשיו אני לומדת.. לומדת לומדת ולומדת ונהנית…