Blogger – If I redirect my Blogger feed to FeedBurner, should I change my blog's feed chicklet links, too?

ובכן מה עוד צריך הבן אדם בחייו? ברגע שנוספה המנורה לחדרו החשוך הרי הוא אמור להיות מאושר בחלקו. ולחזור ללמוד בכיף… וזה מה שאני עושה… חוזרת ללמוד במשנה מרץ. וזה לא הזוי ללמוד בשנת 2012 על
RSS
יש מאותגרים רבים שלא מודים בזה. אני מודה שיש דברים שאני צריכה לעבוד עליהם יותר מאחרים, הרי גם הטובים יותר שבנינו נשאו פעם את השלט 'נהג חדש' בטרם התקבלו בקרב הנהגים האחרים…

וחלק מנושא הבלוגוספירה זה לשתף, בתהליכים, בקשיים וכמובן בהצלחות. ואני עוברת עם האינטרנט סוג של לידה מחדש, גלוי, מסע מוזר והזוי ברחבי הקודים והתגיות. ובניגוד למה שחושבים זה מעניין. ואני עושה את זה עם מקלט הטלוויזיה של השותפה שלי ברקע.
ויש לכולכם ד"ש מכלבתי גוגל… שמזמן לא עדכנה את הבלוג שלה…
רחל